Velkommen til

NORGE FOR KRISTUS

Se, Jeg gjør noe nytt. Nå skal det spire fram.
Merker dere det ikke?

Jes 43.19a

Lytt til vår Podcast
Arne og Laila Lund
VELKOMMEN TIL OSS!

Velkommen til Menigheten Norge for Kristus. Menigheten ble stiftet i 1979 og holder til i gamle Victoria hotell og Misjonshuset i Sarpsborg. Hos oss har vi faste Gudstjenester hver søndag og tirsdag, samt bønnemøter, konferanser og andre samlinger. Hver tirsdag har vi faste møter med Stefan Salmonsson som sendes på Kanal 10. Etter møtene kan du nyte godt av serveringen i vår café.

 

Du finner oversikt over våre møter, nyheter, lyd og video opptak i vår app.
Norgeforkristus.app

 

Vårt pastorpar Arne og Laila Lund ønsker deg hjertelig velkommen!

FAST PROGRAM

For informasjon og møteprogram, se vår app her:

GÅ TIL KALENDER
VÅR VISJON

Her følger noen grunnleggende standpunkter i vår kristne tro og lære:

 

Bibelen er Guds inspirerte ord, og Guds åpenbarte vilje. Vi tror på alt Guds ord (2 Tim. 3:15, Joh 17:17).

 

Det finnes en sann Gud, en treenig Gud som består av Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd (1 Mos. 1:26, Mat. 28:19)

 

Mennesket blir frelst ved å bekjenne med sin munn at Jesus er Herre, og tror i sitt hjerte at Gud har oppreist Ham fra de døde. Vi blir forsonet med Gud ved Hans Sønns blod, da han skapte fred ved Hans blod på korset (Kol. 1:19-20, 2 Kor. 5:19)

 

Dåp i vann skjer med full neddykkelse etter at en person har kommet til tro på Jesus Kristus, og vedkommende bekjenner med sin munn at Jesus er Herre (Mark. 16:16, Kol 3:9-10, Rom. 10:9)

 

Alle kristne har rett til dåpen i Den Hellige Ånd. Det første ytre tegnet på åndsdåpen er at man taler i nye tunger (Apgj. 2:33, 38-39)

 

Alle kristne har fått helbredelse i Jesu sår og har rett på full opprettelse til ånd, sjel og legeme (Jes. 53:4-5)

 

Alle gjenfødte kristne er ett. Vi vil derfor legge vekt på å bevare Åndens enhet og ha et godt forhold til alle kristne (1 Kor. 10:16-17, Ef. 4:3).

 

Guds velsignelse berører hele menneskelivet med alle dets aspekter; både åndelig, fysisk, sosialt og materielt (Gal. 3:13-14, Ef. 1:3, 3 John. 2, 2 Kor. 9:8).

 

Jesus kommer snart igjen for å hente alle som tror på Ham. Vi skal bli rykket opp i luften, i skyene, for å møte Herren (1 Tess. 4:17)

 

Jesus skal regjere på jorden i tusen år slik Bibelen beskriver. Deretter kommer en ny himmel og en ny jord (Åp. 20 og 21)

© Copyright Troens Ord Sarpsborg