Om oss

Bli kjent med oss
VÅR VISJON:

NORGE SKAL BLI FRELST!

VÅR TRO:

Her følger noen grunnleggende standpunkter

i vår kristne tro og lære:

BIBELEN

Bibelen er Guds inspirerte ord, og Guds åpenbarte vilje. Vi tror på alt Guds ord (2 Tim. 3:15, Joh 17:17).

 

Det finnes en sann Gud, en treenig Gud som består av Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd (1 Mos. 1:26, Mat. 28:19)

MENNESKET

Mennesket blir frelst ved å bekjenne med sin munn at Jesus er Herre, og tror i sitt hjerte at Gud har oppreist Ham fra de døde. Vi blir forsonet med Gud ved Hans Sønns blod, da han skapte fred ved Hans blod på korset (Kol. 1:19-20, 2 Kor. 5:19)

DÅP

Dåp i vann skjer med full neddykkelse etter at en person har kommet til tro på Jesus Kristus, og vedkommende bekjenner med sin munn at Jesus er Herre (Mark. 16:16, Kol 3:9-10, Rom. 10:9)

 

Alle kristne har rett til dåpen i Den Hellige Ånd. Det første ytre tegnet på åndsdåpen er at man taler i nye tunger (Apgj. 2:33, 38-39)

 

Alle kristne har fått helbredelse i Jesu sår og har rett på full opprettelse til ånd, sjel og legeme (Jes. 53:4-5)

 

Alle gjenfødte kristne er ett. Vi vil derfor legge vekt på å bevare Åndens enhet og ha et godt forhold til alle kristne (1 Kor. 10:16-17, Ef. 4:3).

 

Guds velsignelse berører hele menneskelivet med alle dets aspekter; både åndelig, fysisk, sosialt og materielt (Gal. 3:13-14, Ef. 1:3, 3 John. 2, 2 Kor. 9:8).

 

Jesus kommer snart igjen for å hente alle som tror på Ham. Vi skal bli rykket opp i luften, i skyene, for å møte Herren (1 Tess. 4:17)

 

Jesus skal regjere på jorden i tusen år slik Bibelen beskriver. Deretter kommer en ny himmel og en ny jord (Åp. 20 og 21)